Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 13681-2020, Opätovné otvorenie súťaže - písomné konzultácie

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

13681-5000/2020
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 06.10.2020
Elektronickou poštou zo dňa 07.09.2020 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V žiadosti uvádzate nasledovné:
„Dovoľte mi požiadať Vás o metodické usmernenie k § 83 ods. 5 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, konkrétne ku kritériám, ktoré je verejný obstarávateľ oprávnený alebo povinný použiť v rámci opätovného otvorenia súťaže.
1. Verejný obstarávateľ je povinný pri postupe podľa § 83 ods. 5 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní - teda pri opätovnom otvorení súťaže - postupovať podľa § 83 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
V metodických usmerneniach Úradu pre verejné obstarávania a iných dokumentoch zverejnených úradom sme nenašli bližšie popísaný spôsob, akým má verejný obstarávateľ postupovať (veľmi stručná informácia, ktorá nejde do hĺbky je uvedená vo všeobecnom metodickom usmernení č. 4/2017).
Má verejný obstarávateľ postupovať primerane podľa druhej časti (Postupy zadávania nadlimitných zákaziek a nadlimitných koncesií) prvej hlavy (spoločné procesné ustanovenia) zákona o verejnom obstarávaní?
Konkrétne máme na my
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

343/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

162/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

301/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

297/2008 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

151/2022 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  


Zmena nastane

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 22. 6. 2023  

221/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

372/1990 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

575/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

79/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  


Archív zmien v legislatíve