Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 13801-2021, požiadavka na preukázanie odbornej kvalifikácie

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

13801-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 16.12.2021
Elektronickou poštou zo dňa 28.11.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o metodické usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V žiadosti uvádzate, cit.:
“Dobrý deň,
poprosím Vás o výklad nižšie stanovených podmienok vo vzťahu k „Osvedčení o autorizaci" vydaného Českou komorou autorizovaných inženýru a techniku činných ve výstavbe ako autorizovaného inžiniera v oboru dopravní stavby" a zodpovedať otázku hosťovania.
1. Konkrétne ak má teda uchádzač takéto osvedčenie tak sa môže zúčastniť súťaže, avšak až v prípade úspechu v súťaži následne musí požiadať o uznanie osvedčenia SKSI. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o uchádzača zo zahraničia (ČR) tak musí požiadať o hosťovanie, (uvedené na stránke SKSI) Hosťovanie sa udeľuje na dobu najviac jedného roka, na jeden projekt (ASI) alebo stavbu (SV/SD, EHB) s možnosťou predĺženia na dobu trvania najviac jeden rok. Súbeh hosťovania na viacerých projektoch alebo stavbách nie je možný. Je možná nejaká alternatíva k tomuto hosťovaniu prosím, lebo ak to môže robiť len jeden rok na konkrétnej stavbe a potom max. o jeden predĺžiť, pričom projekt má trvať dajme tomu 4 roky tak potom ako to celé doriešiť? Je potrebné tam dotiahnuť ďalšieho človeka s osvedčením, ktorý opäť požiada o hosťovanie a projekt dokončí?
2. Nižšie uvedený odsek 2 hovorí o zameraní dopravné stavby. Pod tento pojem v zmysle výkladu odborností SKSI patrí:
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve