Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 15192-2020, zmena zmluvy podľa § 18, v prípade ak zmena prevyšuje 10 %

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

15192-5000/2020
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 26.11.2020
Elektronickou poštou zo dňa 26.10.2020 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Žiadate o metodické usmernenie týkajúce sa možnosti zmeny zmluvy z titulu úpravy ceny za predmet zákazky smerom nadol o viac ako 10%. V žiadosti uvádzate nasledovné:
„Ak by na zmenu zmluvy bolo uplatnené ust. § 18 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní bolo by prípustné zmeniť zmluvu iba do výšky 10% z hodnoty pôvodnej zmluvy a zároveň hodnota zmeny by nemohla presiahnuť finančný limit pre nadlimitnú zákazku. Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona by tak mohol v prípade zákazky na poskytnutie služby uzavrieť dodatok iba do výšky 10%, ktorý by zároveň nesmel presiahnuť sumu 139 000 eur bez DPH (finančný limit pre nadlimitnú zákazku pre verejného obstarávateľa tohto typu). Ak by sa však verejnému obstarávateľovi podarilo vyrokovať s úspešným uchádzačom zmenu ceny smerom nadol (zľavu), ktorá by presahovala 139 000 eur bez DPH, resp. 10% z hodnoty zákazky, je možné aplikovať iné ustanovenie povoľujúce zmeny zmluvy, napr. ust, § 18 ods. 1 písm. e) zákona?
Jednoduchý gramatický výklad môže zvádzať k tomu, že zníženie ceny o viac ako 10% je podstatnou zmenou zmluvy, avšak zákonodarca v ust. § 18 ods. 2 zákona podstatnú zmluvu spája s vymenovanými skutočnosťami.
Ak by sme si podrobne prešli každú z vyššie uvedených skutočností, ktorú zákonodarca spája s podstatnou zmenou zmluvy
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve