Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 15460-2020, vyhodnotenie ponúk v zákazke s nízkou hodnotou, referencie v zákazke s nízkou hodnotou

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

15460-5000/2020
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 05.11.2020
Elektronickou poštou zo dňa 29.10.2020 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Skutkový stav žiadosti, cit.: 1) Verejný obstarávateľ vyhlásil zákazku s nízkou hodnotou, v ktorej jeden uchádzač, ako návrh na plnenie kritéria - doba realizácie - ponúkol 170 kalendárnych dní. Túto zákazku verejný obstarávateľ následne zrušil a vyhlásil nanovo s nepatrnými zmenami v predmete zákazky. Rovnaký uchádzač v tejto novovyhlásenej zákazke ponúkol tentokrát lehotu 80 kalendárnych dní. Verejný obstarávateľ postupoval reverzným spôsobom, no zo zápisnice o vyhodnotení vyplýva, že sa touto disproporciou verejný obstarávateľ vôbec nezaoberal, t.j. zníženie návrhu na plnenie kritéria o vyše 50% vôbec neskúmal z hľadiska špekulatívnosti takejto ponuky, pričom tento uchádzač sa týmto spôsobom umiestnil na prvom mieste (v pôvodnej zákazke na 3. mieste). Žiadam o metodické usmernenie či sa mal verejný obstarávateľ transparentným a preskúmateľným spôsobom vysporiadať aj s takouto zjavnou disproporciou, pretože na výsledok verejného obstarávania to malo zjavne zásadný vplyv s ohľadom na to, že predmet zákazky sa menil len v zanedbateľnom rozsahu/spôsobom.
2) V totožnej opakovanej zákazke s nízkou hodnotou ako je uvedené v bode 1. verejný obstarávateľ vyhodnotil predmetného uchádzača (ktorý ponúkol najprv 170 dní, následne 80 dní) ako úspešného navyše s tým, že ako referenciu uňho akceptoval takú referenciu, ktorú síce formálne (iné IČO) vydal iný subjekt, avšak spoločníkmi/majiteľmi a konečnými užívateľmi výhod tohto subjektu sú tie isté fyzické osoby, ako u tohto úspešného uchádzača. S ohľadom na metodické usmernenie ÚVO zo dňa 23.4.2020 č. 5332-5000/2020 žiadam o metodické usmernenie, či mohol takúto refe
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve