Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 16192-2020, možnosť predĺženia zmluvy s pôvodným dodávateľom podľa § 18 ods. 1 písm. c)

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

16192-5000/2020
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 22.12.2020
Elektronickou poštou zo dňa 12.11.2020 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V žiadosti o metodické usmernenie uvádzate nasledovné:
„Mesto Žilina vyhlásilo v roku 2004 verejné obstarávanie na predmet zákazky Modernizácia, rekonštrukcia a nová výstavba verejného osvetlenia mesta Žilina. Na základe výsledku uzatvorilo mesto zmluvu s víťazným uchádzačom. V zmysle ustanovení zmluvy sa konkretizuje princíp a mechanizmus riadnej zmeny ceny a to 1. valorizácia, 2. zmena počtu svetelných bodov v príp. dodatkov v zmluve. V roku 2009 bolo realizované postúpenie práv a povinností zmluvného verejného obstarávateľa na Dopravný podnik mesta Žilina (organizáciu so 100% majetkovou účasťou mesta Žilina).
Verejný obstarávateľ využil znenie § 18 súčasného znenia zákona o VO a dodatkom č. 4 k Zmluve na zabezpečenie prevádzky a údržby verejného osvetlenia predĺžil lehotu trvania zmluvy do februára 2021. Touto „malou“ zmenou zmluvy nebol prekročený limit vo výške 10%.
V súčasnom období prebieha námietkové konanie v nadlimitnej zákazke Výkon služobnej prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia (27060-MSS) číslo konania 14640-6000/2020. Nakoľko rozhodnutie úradu môže byť pre verejného obstarávateľa aj negatívne, musí sa pripraviť na riešenie problému - zabezpečenie služby aj po termíne 10.02.2021.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve