Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 2511-2021, preukázanie finančného a ekonomického postavenia využitím finančných zdrojov inej osoby pri podlimitných zákazkách

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

2511-5000/2020
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Dátum: 26.02.2021
Elektronickou poštou zo dňa 04.02.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate, že:
„V rámci Výzvy na predkladanie ponúk podlimitnej zákazky podľa § 112 ZVO stanovil verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1, písm. b) ZVO podmienku účasti v zmysle § 33 ZVO ako požiadavku na hodnotu ukazovateľa pomerového indexu IN05, ktorého hodnota sa určuje na základe údajov zo schválenej účtovnej závierky uchádzača. Jeden z uchádzačov predložil vypočítaný ukazovateľ, pričom v zmysle § 33 ods. 2 ZVO využil finančné zdroje inej osoby (inej stavebnej spoločnosti). Nakoľko sa jedná o pomerový ukazovateľ, ktorý komplexne hodnotí finančnú situáciu uchádzača, máme za to, že uchádzač pri využití finančných zdrojov inej osoby musí postupovať tak, že urobí konsolidovanú účtovnú závierku za uchádzača a inú osoby a pomerový ukazovateľ vypočíta z údajov konsolidova
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve