Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 2887-2021, aplikácia § 32 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní pri podlimitných zákazkách bez využitia elektronického trhoviska, aplikácia § 32 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní pri podlimitných zákazkách bez využitia ...

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

2887-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 10.3.2021
Elektronickou poštou z 12.2.2021 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o metodické usmernenie k zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V žiadosti o metodické usmernenie uvádzate, cit.: „Je možné aplikovať § 32 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní v zadávaní podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska na subdodávateľa, resp. tretiu osobu? T. j. tretia osoba, resp. subdodávateľ v prípade zistenia nedoplatkov na sociálnej poisťovni a zdravotných poisťovniach, predloží v zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní potvrdenie o zaplatení príslušných nedoplatkov alebo potvrdenie o povolení nedoplatky splatiť v splátkach, alebo je „samoočistenie“ nedoplatkov možné len pri uchádzačovi/záujemcovi? Je možné aplikovať § 32 ods. 7 zákona o verejnom obstará
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve