Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 2932-2022, náprava vo veci, ktorá je predmetom námietok (autoremedúra); zastavenie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného (na základe námietok), ak vo veci, ktorá je obsahom námietok, bola vykonaná náprava podľa § 171 ...

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

14821-5000/2021, 2932-5000/2022
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 13.1.2022
V dňoch 21.12.2021 a 10.1.2022 ste sa na nás obrátili so žiadosťami o zodpovedanie otázky k zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate, cit.: „v zmysle § 171 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o VO vykonáme nápravu vo veci, ktorá je predmetom námietky na predmet nadlimitnej zákazky na dodanie tovaru. Po zoznámení sa s obsahom námietky smerujúcej voči vyhodnoteniu ponúk v zmysle § 170 ods. 3, písm. f), chce kontrolovaný zrušiť rozhodnutie o vyhodnotení ponúk a následne opätovne vyhodnotí ponuku uchádzača, ktorý sa po otváraní ponúk umiestnil na prvom mieste. Musíme v takomto prípade čakať na oznámenie o zastavení konania zo strany úradu a čakať na vrátenie dokumentácie VO, alebo môžeme začať vyhodnocovať ponuku hneď po zaslaní oznámenia o ďalšom postupe v zmysle § 171 ods. 2 na UVO?“.
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie.
Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) realizuje svoju kompetenciu podľa § 147 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k účastníkom procesu verejného obstarávania. Z Vášho podania
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve