Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 4407-2022, aplikácia inštitútu mimoriadne nízkej ponuky podľa § 53 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní v prípade, ak všetci uchádzači predbežne nahradia doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti JEDom

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

4407-5000/2022
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 3.3.2022
Elektronickou poštou z 2.2.2022 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o metodické usmernenie k zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate, cit.: „Verejný obstarávateľ postupuje vo verejnej súťaži podľa § 66 ods. 6 ZVO, t.j. verejný obstarávateľ alebo ním zriadená komisia najprv vyhodnotí splnenie podmienok účasti podľa § 40 ZVO a následne ponuky uchádzačov, ktorí neboli vylúčení, vyhodnotí podľa § 53 ZVO.
Verejný obstarávateľ môže pri vyhodnotení uplatniť pravidlo obsiahnuté v ustanovení § 53 ods. 3 ZVO, na základe ktorého je možné ponuku posúdiť z hľadiska rizika mimoriadne nízkej ceny. Dvomi podmienkami uplatnenia tohto ustanovenia je predloženie najmenej troch ponúk od uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti, t.j. u troch uchádzačov, ktorí predložili ponuky boli vyhodnotené podmienky účasti podľa § 40 ZVO a všetci traja uchádzači splnili podmienky účasti. Podmienky účasti boli vyhodnotené podľa § 40 ZVO, ale s tým, že všetci traja uchádzači predbežne nahradili doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (ďalej len „JED“) a verejný obstarávateľ v priebehu vyhodnocovania podmienok účasti nepoužil § 39 ods. 6 ZVO v rámci vyhodnocovania podmienok účasti. V rámci vyhodnotenia ponúk podľa § 53 ZVO na základe uplatnenia pravidla obsiahnutého v § 53 ods. 3 ZVO verejný obstarávateľ vylúči jednu ponuku z verejného obstarávania.
Nakoľko uchádzači doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti predbežne nahradili JED, verejný obstarávateľ podľa § 55 ods. 1 ZVO po ukončení vyhodnotenia ponúk podľa § 53 ZVO pristúpi k vyhodnoteniu splnenia podmienok účasti uchádzačmi, ktorí
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve