Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 4411-2022, rozdelenie zákazky na časti - podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska, aké aspekty/hľadiská je potrebné pri ne/rozdelení zákazky na časti brať do úvahy?

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

4411-5000/2022
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 3.3.2022
Elektronickou poštou z 1.2.2022 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o metodické usmernenie k zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate, cit.: „V zmysle § 28 zákona o verejnom obstarávaní môže verejný obstarávateľ a obstarávateľ rozdeliť zákazku na samostatné časti, pričom sa určí veľkosť a predmet takýchto častí a uvedie sa, či ponuky možno predložiť na jednu časť, niekoľko častí alebo všetky časti. V prípade podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska vyplýva pre verejného obstarávateľa možnosť postupovať podľa § 28 ods. 3 a 4, nie povinnosť.
Chceme Vás preto požiadať o usmernenie týkajúce sa možnosti rozdelenia podlimitnej zákazky na menšie časti v kontexte nasledovných otázok:
1. Vyplývajú z rozhodovacej praxe Úradu, aké konkrétne aspekty by mal/môže verejný obstarávateľ zohľadniť pri rozhodovaní, či pripravovanú zákazku rozdelí na menšie časti alebo vyhlási zákazku ako celok? Napr. v prípade zákazky na stavebné práce, kde je projektová dokumentácia spracovaná na 8 samostatných stavebných objektov rovnakého druhu (napr. 8 charakterom rovnakých objektov), je táto skutočnosť postačujúca na to, aby sa zákazka rozdelila na 8 častí alebo je možné zohľadniť aj iné aspekty realizácie diela? Ak je možné zohľadniť aspekt, môžete špecifikovať?
2. Keďže cieľom delenia zákaziek na časti podľa preambuly smernice Európskeho parlamentu a Rady je umožniť účasť hospodárskym subjektom pôsobiacim na regionálnom trhu, ktoré nemajú kapacity pre realizáciu nadlimitných zákaziek, avšak majú/môžu mať kapacity na realizáciu zákaziek v limitoch nepresahujúcich nadlimitnú hranicu, je podľa rozhodovacej praxe Úradu relevantné a efektívne rozdelenie podlimitnej zákazky na niekoľko častí zodpovedajúcich hodn
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve