Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 5352-2022, všeobecné obchodné podmienky poskytovateľa služieb/dodávateľ tovaru ako súčasť, resp. príloha zmluvy, ktorá je výsledkom verejného obstarávania

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

5352-5000/2022
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 18.03.2022
Elektronickou poštou zo dňa 24.02.2022 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Skutkový stav žiadosti, cit.:“ V súlade s § 42 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní platí nasledovné: Súťažné podklady obsahujú aj návrh zmluvy alebo rámcovej dohody, ktorých časť obsahu možno určiť' odkazom na všeobecné obchodné podmienky; ak sa odkazuje na všeobecné obchodné podmienky, musia byť súčasťou súťažných podkladov.
Vzťahuje sa uvedené ustanovenie okrem všeobecných obchodných podmienok verejného obstarávateľa aj na všeobecné obchodné podmienky poskytovateľa?
Je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, ak v zmluve, ktorá bude súčasťou súťažných podkladov, bude uvedené, že jej prílohou sú všeobecné obchodné podmienky poskytovateľa služieb, resp. dodávateľa tovaru (napríklad poistenie, elektrická energia, telekomunikačné služby a pod.) a tieto budú doplnené až úspešným uchádzačom v rámci poskytnutia súčinnosti pred uzavretím zmluvy, tzn. všeobecné obchodné podmienky nebudú
v čase vyhlásenia verejného obstarávania známe a zverejnené?“
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie.
Podľa § 147 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) usmerňuje metodicky účastníkov procesu verejného obstarávania. Za účelom predídenia predčasnému konštatovaniu o porušení zákona, ako aj kolízie s dohľadovými kompetenciami úradu sa metodická činnosť úradu v zásade o
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

372/1990 Zb.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

79/2015 Z.z.

Novelizovaný: 3. 7. 2024  

177/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Zmena nastane

343/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

292/2014 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

583/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

56/2012 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  


Archív zmien v legislatíve