Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 5571-2021, konflikt záujmov, superreverzná verejná súťaž, posudzovanie konfliktu záujmov v superreverznej verejnej súťaži

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

5571-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 18.5.2021
Elektronickou poštou z 19.4.2021 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o metodické usmernenie k zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate, cit.: „konflikt záujmov treba zisťovať v každej etape verejného obstarávania. Keď ide o podlimitnú zákazku, kde verejný obstarávateľ vie identifikovať uchádzačov len pri otvorení ponúk, aký je postup pri super reverz súťaži? je potrebné zisťovať konflikt záujmov ku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku alebo len u víťazného uchádzača, ktorý splnil podmienky účasti a požiadavky verejného obstarávateľa? Keďže ostatné ponuky nehodnotíme, prípadný konflikt záujmov u uchádzača, ktorý nebol víťazný, nemá na výsledok VO vplyv. Alebo to má nejaký zmysel?“
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie.
Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) v zmysle stanovenia § 147 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní metodicky usmerňuje účastníkov pro
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve