Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 6231-2021, el. aukcia v zákazke s nízkou hodnotou - pochybenie uchádzača

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

6231-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 10.05.2021
Elektronickou poštou zo dňa 28.04.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo Vašej žiadosti uvádzate, cit.: „...ako má verejný obstarávateľ postupovať v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v prípade, ak počas elektronickej aukcie v IS EVO uchádzač omylom alebo z dôvodu technického problému na strane uchádzača uvedie sumu inú ako mal v úmysle, resp. uchádzač telefonicky oznámil, že mu zamrzol PC (napr. namiesto 121 000,00 eur zadal 12 100,00 eur).
Po ukončení aukcie písomne oznámil, že neuzatvorí Zmluvu o dielo na sumu, ktorá vzišla z aukcie.
Verejný obstarávateľ na základe usmernenia z infolinky ÚVO založil novú aukciu.
Následne obdržal Žiadosť o nápravu, v ktorej uchádzač druhý v poradí žiada jeho ponuku vyhodnotiť ako úspešnú.“
V nadväznosti na uvedené sa pýtate, či bude verejný obstarávateľ postupovať správne, ak založí novú aukciu alebo ak vyhodnotí ponuku druhého v poradí ako úspešnú alebo ak zruší ver
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve