Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 6251-2020, obstaranie prevozu a spracovania finančných prostriedkov

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

6251-5000/2020
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 29.4.2020
Elektronickou poštou zo dňa 30.3.2020 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V žiadosti uvádzate nasledovné:
„Slovenská pošta, a.s. má v súčasnosti, na základe zrealizovaného verejného obstarávania postupom nadlimitnej súťaže uzatvorenú rámcovú dohodu na poskytovanie
1. strážnej služby – fyzická ochrana majetku
2. poskytovanie strážnej služby – fyzická ochrana pri preprave peňažných hotovostí
3. poskytovanie technickej služby
4. poskytovanie výkonu spracovania bankoviek a mincí
Uvádzate ďalej, že k predmetnému postupu bola vykonaná kontrola zo strany úradu, ktorej výsledkom bolo konštatovanie porušenia zákona o verejnom obstarávaní, ktoré spočívalo v tom, že verejný obstarávateľ nerozdelil zákazku na dve časti – poskytovanie strážnej služby a poskytovanie technickej služby, ktoré sú podľa názoru úradu funkčne a vecne nezávislé.
V súčasnosti pripravujete dve nadlimitné súťaže na poskytovanie služieb, ktorých výsledkom má byť uzavretie rámcovej zmluvy, pričom Vaša otázka sa vzťahuje na nadlimitnú zákazku „Bankové služby, platobné služby, spracovanie bankoviek a mincí a preprava peňažnej hotovosti, ktorej predmetom je
a. zabezpečenie prídelovej a odvodovej služby, t.j. dovezenie potrebnej hotovosti pre jednotlivé pobočky obstarávateľa z banky, resp. odvezenie prebytočnej hotovosti z pobočiek obstarávateľa do banky, vrátane spracovania bankoviek, mincí podľa § 17f zákona č. 566/992 Zb. o Národnej banke Slovenska
b. výkon bankových služieb podľa zákona č. 492/1992 Zb. o platobných službách, t.j. vedenie bankov
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

372/1990 Zb.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

79/2015 Z.z.

Novelizovaný: 3. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Zmena nastane

343/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

292/2014 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

583/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

56/2012 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  


Archív zmien v legislatíve