Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 6889-2021, možnosť zrušenia verejného obstarávania z dôvodu zmeny okolností, za ktorých sa verejné obstarávanie vyhlásilo

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

6889-5000/2020
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 9.6.2021
Elektronickou poštou zo dňa 12.5.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o vydanie metodického usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V žiadosti uvádzate nasledovné:
„Touto cestou si Vás dovoľujeme požiadať o vydanie metodického usmernenia v rámci verejnej súťaže vyhlásenej združením obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany vo vestníku VO Vestník VO č. 134/2017 zo dňa 10.07.2017 zn.: 9603-WYP na predmet zákazky „Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácie Vrbové – Krakovany“. Predmetná súťaž je vyhodnotená, oznámenie o vyhodnotení ponúk bolo uchádzačom zaslané dňa 15.03.2018, zmluva s úspešným uchádzačom ešte nebola podpísaná.
Predmet zákazky mal byť financovaný prostredníctvom nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“). Nakoľko tento projekt nebol pôvodne úspešný v rámci žiadosti o NFP, neprišlo k podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom. Predmetom zákazky sú stavebné práce spočívajúce vo výstavbe 16 759,50 m stokovej siete. Medzičasom (v období od vyhodnotenia súťaže do konca roku 2020) prišlo k čiastočnému odkanalizovaniu lokalít, ktoré boli súčasťou predmetu zákazky (stoky A1-7 na Šteruskej ceste a stoka A1-5-1-2-1 s priľahlou stokou A1-5-1-2-1-1 na Pribinovej ulici o celkovej dĺžke 315 m, vrátane priľahlých kanalizačných šachiet a 3 ks kanalizačných odbočení s celkovou dĺžkou 12m v meste Vrbové). Odkanalizovanie týchto lokalít bolo vyriešené iným spôsobom.
Až v roku 2020 bolo rozhodnuté o pridelení NFP na tento projekt, pričom k podpisu Zmluvy o NFP prišlo dňa 29.3.2021 a účinnosť zmluva nadobudla dňa 7.4.2021.
Žiadame o vyjadre
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve