Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 7667-2021, nevykonanie rozhodnutia úradu, podanie námietok

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

7667-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 30.6.2021
Elektronickou poštou z 31.5.2021 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o usmernenie k zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate, cit.: „Dovoľujem si Vás požiadať o usmernenie ohľadom verejného obstarávania - Hokejová akadémia Trenčín.
V rámci predmetnej zákazky bola verejnému obstarávateľovi uložená povinnosť rozhodnutím UVO pokračovať vo verejnom obstarávaní (prikladám v prílohe).
Aj napriek uvedenému verejný obstarávateľ nepokračoval v už vyhlásenom verejnom obstarávaní, ale vyhlásil nové verejné obstarávanie (...).
V rámci podaných námietok je z formálneho hľadiska v námietkach potrebné uviesť číslo pôvodného verejného obstarávania? Alebo je potrebné námietkami namietať nové VO s tým, že len formálne označíme pôvodné verejné obstarávanie? Nakoľko námietky budú
de facto
smerovať voči dvom samostatným VO.
Ako uchádzačovi nám nie je zrejmé, v akom štádiu je pôvodné verejné obstarávanie, ktoré bolo zrušené a násled
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve