Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 8389-2021, Zmena zmluvy/Uzatvorenie dodatku pred uzavretím zmluvy

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

8389-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 29.07.2021
Elektronickou poštou zo dňa 29.06.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate nasledovné:
„Obraciame sa na Vás so žiadosťou o metodické usmernenie. Nakoľko došlo k rapídnemu nárastu cien materiálov rádovo v desiatkach % vzhľadom na epidémiu ako aj blokádu suezského prielivu, je naša stavebná spoločnosť vystavená viacerým zložitým situáciám vzhľadom k už vysúťaženým zákazkám, v ktorých sme boli úspešní a bola uzavretá zmluva. V tejto situácií máme vedomosť o možnosti zmeny zmluvy v nadväznosti na ust. § 18 zákona o VO a preštudovali sme aj informáciu zverejnenú na stránke ÚVO „Zmena prebiehajúcich zákaziek v kontexte krízy COVID-19".
Problematickou a pre nás neriešiteľnou je však situácia v zákazke, v ktorej sme boli úspešný, avšak ešte len má dôjsť k uzatvoreniu zmluvy. Naša ponuka bola predkladaná v čase, keď nárast cien ešte nebol ani len predvídateľný a už v čase pred uzatvorením zmluvy, čo má nastať v najbližšej dobe si sme vedomí, že táto zákazka bude jednoznačne stratová vzhľadom na nárast cien, s ktorým nebolo možné počítať. Nakoľko v tomto verejnom obstarávaní bolo nevyhnutné zložiť zábezpeku vo výške 20 000 €, neprichádza pre nás do úvahy ani možnosť od ponuky odstúpiť, nakoľko by nám prepadla zábezpeka. Verejný obstarávateľ nás upovedomil, že nie je možné zmeniť zmluvu po vyhodnotení ponúk. Vzhľadom na uvedené Vás žiadame o usmern
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve