Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 8765-2021, iná osoba poskytujúca svoje kapacity zamestnáva fyzickú osobu - kľúčového experta

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

8765-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 03.08.2021
Elektronickou poštou zo dňa 02.07.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o metodické usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate, že:
„Dobrý deň,
týmto Vás žiadame o metodické usmernenie vo vzťahu k § 34 ods. 1 písm. g) ZVO v spojení s § 34 ods. 3 ZVO v súvislosti s tzv. reťazením kapacít.
Verejný obstarávateľ požaduje v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO preukázanie kvalifikácie kľúčového experta dokladom / certifikátom / vzdelaním, ktorým môže disponovať iba fyzická (nie právnická) osoba.
Je možné, aby bola v takomto prípade inou osobou poskytujúcou kapacity v zmysle § 34 os. 3 ZVO právnická osoba, ktorá zamestnáva takúto fyzickú osobu - kľúčového experta (t.j. kľúčový expert je internou kapacitou právnickej osoby, ktorá je inou osobou v zmysle § 34 ods. 3 ZVO), ak zároveň predmetom podnikania právnickej osoby je činnosť, ktorá zahŕňa činnosť, ktorá má byť vykonávaná týmto kľúčovým expertom? Ide v takomto prípade o neprípustné reťazenie kapacít alebo nie?
Ďakujem.“
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie.
Metodické usmernenie úradu nepredstavuje právne záväzný výklad zákona o verejnom obstarávaní, ani individuálny správny akt s konštitutívnymi účinkami. Podľa rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 5Sžf/39/2009 z 13.3.2010 metodický pokyn úradu nepredstavuje záväzný
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve