Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 9767-2021, požiadavka verejného obstarávateľa zabezpečiť plnenie všetkých požiadaviek úspešným uchádzačom

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

9767-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 02.09.2021
Listom zo dňa 03.08.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o stanovisko k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate, že:
„Obraciame sa na tunajší úrad so žiadosťou o vydanie stanoviska k otázkam vychádzajúcim z nasledovnej veci/modelovému prípadu;
Verejný obstarávateľ (obec/mesto) má zámer vyhlásiť verejnú súťaž o zabezpečovanie verejných služieb zimná a letná údržba pozemných komunikácií, údržba dopravných zariadení (zábradlia, zvodidlá), údržba a umiestňovanie/odstraňovanie dopravného značenia vodorovného i zvislého, kosenie zelene a podobne. Uvedené činnosti by mal zabezpečovať úspešný uchádzač verejnej súťaže.
Otázky:
- Môže mať verejný obstarávateľ ako požiadavku a podmienku súťaže, aby boli činnosti zabezpečované jedným subjektom, a to úspešným uchádzačom, t.j. úspešný uchádzač musí vedieť zabezpečiť plnenie všetkých verejným obstarávateľom požadovaných služieb (vo vlastnej réžii/subdodávateľmi)? (pozn. nižšia administratívna záťaž, jednoduchšia komunikácia a pod.)
- Je relevantnou námietkou zo strany neúspešného uchádzača alebo subjektu, ktorý nedokáže zabezpečiť všetky požadované a potrebné činnosti z dôvodu na jeho strane (neposkytuje požadované služby vo vymedzenom rozsahu, ale len niektoré z nich) skutočnosť, že súťaž by mala podľa jeho názoru byť rozdelená na individuálne činnosti tak, aby mal možnosť sa do verejnej súťaže zapojiť v rozsahu činnosti, ktorú vykonáva?“
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie.
Úrad v zmysle stanovenia § 147 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní metodicky usmerňuje účastníkov procesu verejného obstarávania. V danej súvislosti sa úrad vyjadruje výlučne k aplikácii ustanovení obsiahnutých v zákone o verejnom obstarávaní a poskytuje ich výklad. Úrad v rámci metodického usmerňovania nepreberá kompetencie jednotlivých verejných obstarávateľov alebo obs
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve