Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 9892-2021, princípy verejného obstarávania, vyhodnocovanie ponúk, koncipovanie žiadosti o vysvetlenie ponuky, oznámenie o vylúčení

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

9892-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 30.8.2021
Dňa 3.8.2021 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o metodické usmernenie k zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate, že vo fáze vyhodnocovania ponúk Vám verejný obstarávateľ doručil žiadosť o vysvetlenie resp. doplnenie ponuky. Ďalej uvádzate, že v lehote stanovenej komisiou verejného obstarávateľa ste doručili odpoveď na žiadosť o vysvetlenie ponuky ku všetkým jej bodom a následne Vám bolo doručené oznámenie o vylúčení uchádzača, pričom komisia verejného obstarávateľa identifikovala dva dôvody vylúčenia.
Ďalej okrem iného uvádzate, cit.: „S ohľadom na formuláciu identifikovaných nesúladov sa domnievame, že komisia verejného obstarávateľa nekontrolovala predložené návrhy realizácie diela dôkladne, ak vôbec. V žiadosti boli nesúlady popísané iba všeobecne; položkovite boli uvedené až v oznámení o vylúčení, avšak naďalej absentujú skutočnosti, okolnosti, argumenty a/alebo pochybnosti návrhov realizácie diela. Našej spoločnosti nie sú zrejmé okolnosti, prečo sme v danej veci neboli opätovne konfrontovaní. Nemožno sa ani stotožniť s argumentáciou komisie verejného obstarávateľa v oznámení o vylúčení, „...ak by verejný obstarávateľ poukázal na všetky konkrétne chyby, čím by „de facto“ opravil/vypracoval záväzné návrhy realizácie diela namiesto uchádzača. Takýto postup by bol okrem iného aj v rozpore s princípom rovnakého zaobchádzania.“ Argumentácia poprela tak povinnosť komisie verejného obstarávateľa postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve