Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zemetrasenie ako udalosť umožňujúca priame rokovacie konanie

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie dáva do pozornosti metodické usmernenie, ktoré vydal v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou zemetrasením vo východnej časti Prešovského kraja.

Priame rokovacie konanie by sa malo vo všeobecnosti používať len vo veľmi výnimočných prípadoch, keďže použitím tohto postupu dochádza k významnému obmedzeniu hospodárskej súťaže, avšak mimoriadna udalosť, akou je zemetrasenie, je dôvodom na uplatnenie tohto postupu.

Plné znenie metodického usmernenia: https://www.uvo.gov.sk/metodika-vzdelavanie/metodicke-usmernenia-a-vykladove-stanoviska/metodicke-usmernenia-k-zakonu-c-343-2015-zz/usmernenie-detail/1077888?cHash=1607d4cbc2ac24c0717ec4d338a0c203

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.