Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Úrad pre verejné obstarávanie Vám prináša druhé číslo „ÚVOdzoviek“

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie Vám prináša druhé číslo „ÚVOdzoviek“ – mesačníka,  ktorého cieľom je priblížiť odbornej verejnosti nielen zaujímavé rozhodnutia ÚVO či Rady ÚVO ale napríklad aj zásadné rozhodnutia Súdneho dvora EÚ.

V aktuálnom vydaní sa dozviete viac k témam akými sú napr. spájanie predmetu zákazky či naopak delenie zákaziek na časti, konflikt záujmov,  preukazovanie splnenia podmienok účasti prostredníctvom iného subjektu, no nájdete v ňom aj dôležité témy vzťahujúce sa k princípom a požiadavkám definovania opisu predmetu zákazky či kritérií na vyhodnotenie ponúk.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.