Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

ÚVO: Nový podcast o ex ante posúdeniach zákaziek pred vyhlásením VO

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 7. apríla 2021 - Úrad pre verejné obstarávanie pokračuje v príprave podcastov na rôzne témy v snahe pomôcť vyhlasovateľom súťaží. Témou najnovšieho je ex ante posúdenie, ktoré je dobrovoľným nástrojom používaným ešte pred vyhlásením verejného obstarávania.

Vyhlasovateľ súťaže tak môže vopred požiadať úrad o ex ante posúdenie pripravenej zadávacej dokumentácie pred začiatkom súťaže. "Hlavným prínosom takéhoto postupu je znižovanie chybovosti v následnom procese verejného obstarávania," informovala v podcaste vedúca kontrolnej skupiny na oddelení ex ante posúdenia z odboru dohľadu na ÚVO Michaela Muchová Bírošová.

Ex ante posúdenia predstavujú významný benefit nielen pri eliminácii chýb vo verejných nákupoch, ale aj pri podpore širšej hospodárskej súťaže a zároveň znamenajú značnú časovú úsporu v práci úradu. "Úrad vykonáva v ostatných rokoch ex ante posúdenia zákaziek v hodnote stoviek miliónov eur ročne. Väčšina zákaziek, ku ktorým bolo v minulosti vydané oznámenie o vykonaní ex ante posúdenia, je následne vyhodnotených bez porušenia zákona o verejnom obstarávaní, ktoré by mohlo mať alebo malo vplyv na výsledok verejného obstarávania," uviedla M. Muchová Bírošová. Zákazky, pri ktorých v minulosti nebolo vydané oznámenie o vykonaní ex ante posúdenia, mali výrazne vyššiu chybovosť. 

Celý podcast si môžete vypočuť TU 

Viac informácií je k dispozícii TU

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.