Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

5 balíkov zjednodušení v eurofondoch posunulo SR v čerpaní o 6 priečok nahor

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 4. augusta 2021 - Od marca 2020 sa Slovensko v rebríčku čerpania eurofondov výrazne zlepšilo - až o šesť priečok. Vyplýva to z najaktuálnejších dostupných údajov z Európskej komisie.

Ministerka Veronika Remišová prišla s iniciatívou, aby vláda zaviazala jednotlivé ministerstvá, ktoré sú zodpovedné za využívanie eurofondov, aby na mesačnej báze zverejňovali stav čerpania svojich operačných programoch a prijali navrhnuté opatrenia na ich zlepšenie. 

„Výsledky našej spoločnej snahy sa dostavili. Podľa najaktuálnejších dostupných údajov bolo Slovensko v júni 2021 v čerpaní eurofondov na 21. mieste, je na tom teda o šesť miest lepšie ako pred rokom,“ uviedla Remišová.  Slovensko má vyčerpaných 46 % zo svojej alokácie. „Zároveň v novom programovom období chceme priniesť ďalšie zlepšenia a zefektívnenie procesov, aby sa Slovensko zaradilo v čerpaní medzi desať najúspešnejších krajín,“ povedala ministerka.

„Tvrdo pracujeme na tom, aby eurofondy slúžili ľuďom a nie rôznym oligarchom a záujmovým skupinám. Menej byrokracie znamená menej korupcie a menej korupcie znamená viac peňazí pre rozvoj Slovenska, lepšie platené pracovné miesta pre ľudí a kvalitnejší život v regiónoch,“ dodala Remišová. 

Zdroj: MIRRI 

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.