Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Európska komisia: Kľúčové opatrenia na spoločný boj proti Covid - 19

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 25. januára 2021 – Európska komisia stanovila niekoľko opatrení potrebných na zintenzívnenie boja proti pandémii, aby urýchlilo nasadenie vakcíny v celej EÚ a aby aj naďalej zaistili dodržiavanie opatrení: bezpečná vzdialenosť, obmedzenie sociálnych kontaktov, boj proti dezinformáciám, koordinovanie cestových obmedzení, zvýšená miera testovania, vyhľadávanie kontaktov a genómové skenovanie.

Komisia stanovila niekoľko opatrení potrebných na zintenzívnenie boja proti pandémii. V oznámení, ktoré prijala minulý týždeň, vyzýva členské štáty, aby urýchlili nasadenie vakcíny v celej EÚ: do marca 2021 by malo byť v každom členskom štáte zaočkovaných aspoň 80 % osôb vo veku nad 80 rokov a 80 % zdravotníckych pracovníkov a pracovníkov v oblasti sociálnej starostlivosti. Do leta 2021 by členské štáty mali zaočkovať aspoň 70 % dospelej populácie.

Komisia takisto vyzýva členské štáty, aby s cieľom bojovať proti riziku vyplývajúcemu z nových variantov vírusu naďalej uplatňovali dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti, obmedzovali sociálne kontakty, bojovali proti dezinformáciám, koordinovali cestovné obmedzenia, zvyšovali mieru testovania, vyhľadávania kontaktov a genómového sekvenovania. Keďže počet nových prípadov ochorenia v posledných týždňoch neustále narastá, je potrebné v nadchádzajúcich mesiacoch urobiť viac na podporu systémov zdravotníctva, ako aj na riešenie problému „únavy spojenej s COVID-om“, počnúc zrýchlením očkovania všetkých skupín a vo všetkých oblastiach po pomoc našim partnerom na západnom Balkáne, v južnom a vo východnom susedstve a v Afrike.

Urýchlené nasadenie vakcíny v celej EÚ:

  • Do marca 2021 by malo byť v každom členskom štáte zaočkovaných aspoň 80 % osôb vo veku nad 80 rokov a 80 % zdravotníckych pracovníkov a pracovníkov v oblasti sociálnej starostlivosti.
  • Do leta 2021 by členské štáty mali zaočkovať 70 % celkovej dospelej populácie.
  • Komisia, členské štáty a EMA budú spolupracovať s príslušnými spoločnosťami, aby v plnej miere využili potenciál EÚ na zvýšenie výrobnej kapacity očkovacích látok.
  • Komisia spolupracuje s členskými štátmi na vakcinačných certifikátoch, ktoré sú v plnom súlade s právnymi predpismi EÚ o ochrane údajov a ktorými možno podporiť kontinuitu starostlivosti. Do konca januára 2021 má byť dohodnutý spoločný postup, ktorý má umožniť rýchle používanie certifikátov členských štátov v systémoch zdravotnej starostlivosti v celej EÚ i mimo nej.

Testovanie a genómové sekvenovanie genómu:

  • Členské štáty by mali aktualizovať svoje testovacie stratégie tak, aby sa v nich zohľadnili nové varianty, a rozšíriť používanie rýchlych antigénových testov.
  • Členské štáty by mali bezodkladne zvýšiť mieru genómového sekvenovania aspoň na 5 %, v ideálnom prípade na 10 % pozitívnych výsledkov testov. V súčasnosti testujú mnohé členské štáty menej ako 1 % vzoriek, čo nestačí na to, aby bolo možné určiť vývoj variantov alebo objaviť akékoľvek nové varianty.

Zachovanie jednotného trhu a voľného pohybu popri posilňovaní zmierňujúcich opatrení:

  • Mali by sa uplatňovať opatrenia na ďalšie znižovanie rizika prenosu ochorenia spojeného s dopravnými prostriedkami, ako sú hygienické opatrenia a opatrenia na dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti v dopravných prostriedkoch a na staniciach.
  • Kým sa epidemiologická situácia výrazne nezlepší, mali by sa dôrazne neodporúčať žiadne cesty, ktoré nie sú nevyhnutné.
  • V prípade cestujúcich, ktorí prichádzajú z oblastí s vyššou incidenciou obávaných variantov, by sa mali by sa zachovať primerané cestovné obmedzenia vrátane testovania.

Viac informácii sa dočítate TU 

Zdroj: Európska komisia

Spracované podľa článku zverejneného na webovej stránke Združenia miest a obcí Slovenska.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.