Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Fond na podporu umenia vyhlasuje výzvu č. 2/2022

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 15. októbra 2021 - Fond na podporu umenia vyhlasuje výzvu č. 2/2022 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky. Uzávierka predkladania žiadostí 8.11.2021.

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 2/2022 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky v rámci podprogramov:  

 

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený od 11.10. 2022. Žiadateľ/ka je povinný/á podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Začiatok predkladania žiadostí 11.10.2021.

Uzávierka predkladania žiadostí 8.11.2021.

Termín zverejnenia rozhodnutia riaditeľa 21.1.2022.

Výzva č. 2/2022 Fondu na podporu umenia.

Zdroj: Fond na podporu umenia

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuality

O nových eurofondoch pokračujú neformálne rokovania s EK

Združenie miest a obcí Slovenska

Pripravuje sa výzva na miestne komunikácie v MRK

Združenie miest a obcí Slovenska

Na recykláciu odpadu dostanú obce 10 miliónov eur

Združenie miest a obcí Slovenska

Výzva č. 7/2022 Fondu na podporu umenia

Združenie miest a obcí Slovenska