Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Informácia o čerpaní fondov EÚ k 31.07.2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 10. augusta 2021 - Z celkového záväzku 10 operačných programov programového obdobia 2014 -  2020  (14 380,39  mil.  EUR)  boli k 31.07.2021 schválené prostriedky vo výške 6 282,95 mil. EUR (za zdroj EÚ), čo predstavuje čerpanie na úrovni 43,69 %.

Z celkového záväzku 10 operačných programov programového obdobia 2014 -  2020  (14 380,39  mil.  EUR)  boli k 31.07.2021 schválené prostriedky vo výške 6 282,95 mil. EUR (za zdroj EÚ), čo predstavuje čerpanie na úrovni 43,69 %. V zmysle pravidla N+3 vo výške 1 677,20  mil. EUR. Na základe stavu deklarovaných výdavkov 31.07.2021 je pre jeho splnenie potrebné predložiť Európskej komisii výdavky v minimálnej výške 280,19 mil. EUR. Tento míľnik pre rok 2021 je k 31.07.2021 splnený pre 5 operačných programov: OP Integrovaná  infraštruktúra, OP Ľudské  zdroje, OP Technická  pomoc, Program spolupráce INTERACT III a Program Interreg V-A SK-CZ. 

Tabuľka.png

Prehľad sumy potrebnej deklarovať na Európsku komisiu pre splnenie pravidla N+3 v roku 2021 a 2022 a zostávajúcej sumy potrebnej deklarovať do konca programového obdobia:

  • Ostáva deklarovať na EK do 31.12.2021 pre splnenie pravidla N+3 v roku 2021: 280,19 mil. EUR.
  • Ostáva deklarovať na EK do 31.12.2022 pre splnenie pravidla N+3 v roku 2022: 1 471 mil. EUR.
  • Ostáva deklarovať na EK pre splnenie pravidla N+3 v rokoch 2023 a 2024: 6 300 mil. EUR. 

Detailný prehľad čerpania pridelenej alokácie k 31.07.2021

Prehľad čerpania na prioritné osi k 31.07.2021

Zdroj: mfsr.sk

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuality

25 rokov činnosti OLAF proti podvodom

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 22. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie

Zmena lehoty plnenia v rozhodnutí Súdneho dvora EÚ

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 21. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie