Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Informácia o čerpaní fondov Európskej únie k 30. júnu 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 11. júla 2023 – Ministerstvo financií SR zverejnilo informáciu o čerpaní fondov Európskej únie k 30. júnu 2023. Ide o čerpanie prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov III. programového obdobia 2014 - 2020 (bez Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka).

Z celkového záväzku 10 operačných programov programového obdobia 2014 - 2020 (14 501,54 mil. EUR) boli k 30.06.2023 schválené prostriedky vo výške 10 670,83 mil. EUR (za zdroj EÚ), čo predstavuje čerpanie na úrovni 73,58 %. 

Pre vyčerpanie celkovej alokácie zostáva predložiť na EK do konca apríla 2024 oprávnené výdavky v minimálnej výške 4 699,64 mil. EUR. Z toho najviac: OP Integrovaná infraštruktúra (2 117,69 mil. EUR), OP Kvalita životného prostredia (982,04 mil. EUR) a Integrovaný regionálny OP (850,99 mil. EUR). 

V roku 2021 boli Slovenskej republike pridelené prostriedky z iniciatívy REACT-EU, ktoré Európska komisia vyčlenila na podporu eliminovania dopadov pandémie. Celková dodatočná alokácia REACT-EU pre Slovenskú republiku (nezahŕňa alokáciu na Program rozvoja vidieka) predstavuje 722 252 577 EUR. K navýšeniu alokácií došlo v rámci OP Ľudské zdroje o 383 290 653 EUR, Integrovaného regionálneho OP o 235 782 984 EUR a OP Efektívna verejná správa o 103 178 940 EUR.

Podrobnejšie informácie, ako aj jednotlivé grafy, nájdete TU.

Zdroj: Ministerstvo financií SR

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska

 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuality

25 rokov činnosti OLAF proti podvodom

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 22. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie

Zmena lehoty plnenia v rozhodnutí Súdneho dvora EÚ

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 21. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie