Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Informačný webinár k výzve na poskytovanie miestnej občianskej poriadkovej služby

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 15. júna 2021 - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje Vás pozýva na informačný webinár pre žiadateľov k výzve zameranej na poskytovanie individualizovanej podpory a asistenčných služieb s cieľom zmierniť socio-ekonomické dopady na osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, vrátane osôb z prostredia MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) s kódom OPLZ-PO8-2021-1. Webinár sa uskutoční 23. júna 2021.

TERMÍN KONANIA: v stredu 23. júna 2021 od 09:00 do 11:00 hod. 

Vašu účasť, prosím potvrďte najneskôr do 22. júna 2021 vyplnením online formulára. Účasť na školení je bezplatná. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese janette.dusanicova@minv.sk.

Program:

09:00 - 09:05 Otvorenie Informačného seminára

09:05 - 09:30 Prezentácia výzvy MOPS - OPLZ-PO8-2021-1 

09:30 - 10:00 Najčastejšie chyby pri predkladaní ŽoNFP a ich dopad pri schvaľovaní

10:00 - 11:00 Otázky/Diskusia

Prednášajúci:

Ing. Matej Mikuška, vedúci odd. OIMRK

Ing. Jozef Roško, vedúci odd. výberu projektov OIMRK

Rezort vnútra v dôsledku aktuálnej epidemiologickej situácie na území SR, na základe odporúčaní relevantných inštitúcií pristúpil k rozhodnutiu realizovať tento seminár online formou. Všetkým registrovaným účastníkom budú najneskôr do 22.06.2021 zaslané podrobnejšie informácie spolu s linkom na prihlásenie sa na seminár. Využívaná platforma na seminár je Cisco Webex, odporúčame si ju nainštalovať Cisco Webex Meetings a však nie je nutnáProstredníctvom aplikácie Webex prihláseným záujemcom zašleme odkaz do e-mailu, ktorý ste zanechali v prihlasovacom online formulári. Po kliknutí na tento odkaz „JOIN MEETING“ budete presmerovaný na webinár.

Zdroj: minv.sk

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.