Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

M. Hlivák: Teší ma, že úradom navrhnuté zmeny v zákone majú podporu v praxi

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) Miroslav Hlivák víta podporu Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, ktorých na online rokovaní s úradom zastupoval prezident Pavol Kováčik. „Zvlášť v dnešných časoch nám dobre padne, keď sa ukazuje, že zmeny v zákone o verejnom obstarávaní, na ktorých sme s kolegami pracovali dlhé mesiace aj v otvorenej diskusii s odbornou verejnosťou, si získavajú čoraz silnejšiu podporu. Pán Kováčik víta systémové opatrenia, ktoré dlhodobo navrhujeme a medzi ktoré patrí aj zvýšenie odbornosti v oblasti verejných nákupov- takzvaná profesionalizácia,“ hovorí predseda úradu Miroslav Hlivák.

Miroslav Hlivák verí, že úradu sa podarí presadiť systémové zmeny v zákone o verejnom obstarávaní a aby sa čím skôr prejavili v praxi. „Vnímame konzistentnosť rozhodovacej praxe ÚVO pod vedením pána Hliváka a zvýšenie odbornej činnosti úradu. Je to predovšetkým nedostatočná kvalita obstarávaní a nízka profesionalita obstarávateľov, v ktorých vidíme primárne príčiny prieťahov mnohých verejných súťaží. ZSPS ponúka úradu, ale predovšetkým obstarávateľom v investičnej výstavbe odbornú pomoc a aplikovanie moderných prístupov, čím chce prispieť aj k efektívnemu čerpaniu EÚ fondov pre inžiniersku výstavbu ale aj regionálne investície,“ povedal prezident zväzu Pavol Kováčik

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.