Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Nová výzva Erasmus + (2021)

Kategória: Aktuality Autor/i: Grantexpert

Cieľom nového programu Erasmus+ je prispieť k zavádzaniu nových postupov zlepšujúcich kvalitu a relevantnosť systémov vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže na národnej, regionálnej, ale aj miestnej úrovni.
 
 
Oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
 
Oprávnení žiadatelia: Akademický sektor, Fyzické osoby, Malé a stredné podniky, Mimovládne organizácie
 
Výška dotácie: nie je stanovená
 
Miera podpory: nie je stanovená
 
Výzva bola otvorená: 8.4.2021
 
Výzva sa uzatvára: 3.11.2021
 
Zdroj:
 
 

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.