Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Nová výzva na zvyšovanie kapacít MŠ z IROP už čoskoro

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 11. júna 2021 – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR čoskoro zverejní výzvu v objeme 13 miliónov eur z IROP, ktorá bude určená pre zriaďovateľov všetkých typov škôlok – od verejných, súkromných až po cirkevné, a to vo všetkých krajoch s výnimkou bratislavského.

Situáciu s nedostatkom miest v materských školách pomôže zmierniť nová výzva z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Výzvu v objeme 13 miliónov eur predstavila ministerka investícií a regionálneho rozvoja.

Žiadatelia môžu v rámci výzvy žiadať o podporu na:

  • výstavbu nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania,
  • rozširovanie kapacít existujúcich škôlok prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou či zmenou dispozície objektov,
  • stavebno-technické úpravy existujúcich objektov s cieľom ich prispôsobenia pre potreby MŠ s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. môže ísť o prestavbu nevyužitých priestorov ZŠ),
  • stavebno-technické úpravy areálu vrátane detských ihrísk a športových zariadení pre deti,
  • obstaranie materiálno-technického vybavenia,
  • zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov.

Európske zdroje na výzvu vo výške 12 750 000 eur predstavujú 85% z celkových plánovaných finančných príspevkov. Doplnia ich prostriedky zo štátneho rozpočtu.

Celkové oprávnené výdavky na jedno miesto sú v prípade rozšírenia kapacít MŠ maximálne 8 950 eur (s DPH). Projekty na zlepšenie existujúcich kapacít škôlok môžu získať príspevok najviac vo výške 2 900 eur (s DPH) na jedno dieťa.

V aktuálnom programovom období sa na podporu zvyšovania kapacít materských škôl doteraz z IROP vyčlenilo takmer 65 miliónov eur pre 269 zariadení vo všetkých krajoch, vďaka čomu vzniklo 7 628 nových miest pre škôlkarov. Až 95% úspešných žiadateľov tvorili materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, nasledujú cirkevné a súkromné škôlky.

Zdroj: mirri.gov.sk

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.