Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

OP ĽZ: Výzva na podporu deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 13. septembra 2021 - Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2021/4.2.1/01 Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb.

Cieľom výzvy je poskytovanie kontinuálnej podpory procesu deinštitucionalizácie v inštitucionálnych zariadeniach sociálnych služieb, ktoré pripravujú, alebo realizujú transformáciu prostredníctvom investičných projektov.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 2 960 000,- eur, z toho 2 659 710 eur pre menej rozvinuté regióny a 300 290 eur pre viac rozvinutý región.

Kategória žiadateľa (z viac a menej rozvinutého regiónu): prijímatelia vykonávajúci hospodársku činnosť, t. j. podniky v zmysle čl.107 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na právny status, v rámci schém pomoci de minimis.

Oprávneným žiadateľom sú verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb.
Termíny uzavretia jednotlivých kôl výzvy sú stanovené nasledovne:
Termín uzavretia 1. kola – 15.10.2021
Termín uzavretia 2. kola – 15.11.2021

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok: Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb

Bližšie informácie TU 

Zdroj: employment.gov.sk

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.