Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Oznam pre výzvy zamerané na obce s prítomnosťou MRK

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 3. maca 2022 – Ministerstvo vnútra SR zverejnilo prehľad termínov hodnotiacich kôl výzvy zameranej na podporu komplexného prístupu v obciach s MRK a výzvy zameranej na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou MRK s prvkami prestupného bývania v rámci iniciatívy Catchig up – Regions.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán (SO) pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov NFP o zverejnení termínu 11. hodnotiaceho kola  na 29. apríla 2022 a zverejnení termínu 12. hodnotiaceho kola  na 30. júna 2022 výzvy zameranej na podporu komplexného prístupu v obciach s MRK s kódom výzvy OPLZ-PO5a6-2020-1.

Ďalej SO informuje žiadateľov o zverejnení termínu 2. hodnotiaceho kola  na 29. apríla 2022 a 3. hodnotiaceho kola  na 30. júna 2022 výzvy zameranej na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou MRK s prvkami prestupného bývania v rámci iniciatívy Catching - up Regions s kódom OPLZ-PO6-SCC611-2021-1.

 

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.