Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Platforma komunity verejných nákupcov podporovaná EK

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Platforma verejných nákupcov je iniciatíva podporovaná Európskou komisiou - Generálnym riaditeľstvom pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP na zlepšenie spolupráce pri verejnom obstarávaní. Je to priestor pre európskych verejných obstarávateľov a pre Európsku komisiu, aby sa stretli a spolupracovali na aktívnom rozvoji verejného obstarávania.

Verejní obstarávatelia môžu výrazne profitovať z výmeny znalostí a osvedčených postupov v rámci EÚ. Taktiež môžu získať lepšie ceny, ako aj kvalitnejší tovar a služby spoločným nákupom namiesto individuálneho postupu.

Pre koho je platforma určená?

  • Jednotlivým verejným obstarávateľov, ktorí chcú zvýšiť svoju kúpnu silu a znalosti trhu tým, že sa pridajú ku komunite podobne zmýšľajúcich verejných obstarávateľov.
  • Osoby vo vyššom manažmente alebo osoby, ktoré zastávajú politické funkcie, ktoré chcú získať informácie o využívaní sily svojej funkcie vo verejnom obstarávaní.
  • Dodávateľov, ktorí sa chcú dozvedieť viac o postupoch verejného obstarávania v EÚ a o tom, ako spolupracovať s verejnými orgánmi.
  • Existujúce siete, ktoré potrebujú spoločný priestor na zaručenie koherentnosti spôsobu nákupu ich zainteresovaných strán.
  • Výskumné skupiny, ktoré sa snažia získať prehľad o verejnom obstarávaní s cieľom zlepšiť súčasné postupy.

Verejní obstarávatelia môžu nájsť a pripojiť sa ku praktickej komunite (Spolupráca centrálnych verejných obstarávateľovObstarávanie AIBIM a verejné obstarávanie a pod.), ktorá najlepšie zodpovedá ich záujmom v oblasti verejného obstarávania a môžu úzko spolupracovať so svojimi kolegami, aby spojili svoje zdroje, nástroje a odborné znalosti a maximalizovali svoju kúpnu silu a vplyv.

Konkrétne druhy komunít je možné nájsť na Public Buyers Community.

Konkrétne informácie o účasti a registrácii do danej platformy je možné nájsť na web stránke Participation - Public Buyers Community.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.