Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Posledná verejná konzultácia k budúcim eurofondom

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 5. decembra 2020 – Ministerstva Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie uzavrie možnosť pripomienkovať  eurofondy v nedeľu 13. decembra. Zostáva už iba posledné online kolo určené pre širokú laickú verejnosť, v rámci ktorého budeme prezentovať spolu všetky národné ciele Partnerskej dohody. Uskutoční sa 10. decembra 2020.

Relevantné návrhy z verejných konzultácií k eurofondom budú zapracované do textu Partnerskej dohody, ktorú na budúci rok Slovensko predloží na schválenie Európskej komisii.

Celkové zhodnotenie Národnej konzultácie predstaví verejnosti v najbližších týždňoch. Všetky potrebné informácie vrátane prezentácií, prihlášky a pripomienkovacieho formulára sú dostupné TU 

Možnosť ovplyvniť nastavenie eurofondov má vo verejnosti veľký ohlas. Do Národnej konzultácie k eurofondom 2021 – 2027 sa zapojilo počas piatich kôl vyše 900 občanov a subjektov z celého Slovenska. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI SR) relevantné pripomienky zapracuje do eurofondového plánu pre budúce programové obdobie.

Národná konzultácia k eurofondom 2021 – 2027 má za sebou päť online kôl k jednotlivým cieľom Partnerskej dohody, podľa ktorej bude Slovensko v nasledujúcom desaťročí čerpať približne 13 miliárd € z európskych zdrojov. Ministerstvo investícií zverejnilo pred mesiacom návrh priorít Partnerskej dohody a v rámci Národnej konzultácie ho mohli pripomienkovať subjekty samosprávy, verejnej správy, profesijné a záujmové združenia, zástupcovia podnikateľského sektora, mimovládne organizácie i jednotlivci.

Národná konzultácia k eurofondom 2021 – 2027

Ukončené online kolá:

Ekologické Slovensko pre budúce generácie

Mobilita, doprava a prepojenosť

Kvalitný život  v regiónoch

Inovatívne Slovensko

Sociálne, spravodlivé a vzdelané Slovensko

Zostáva:

10. decembra 2020 konzultácia pre širokú laickú verejnosť - Prihláška do online kola pre širokú verejnosť

Zdroj: mirri.gov.sk

 

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.