Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Posledná verejná konzultácia k budúcim eurofondom

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 5. decembra 2020 – Ministerstva Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie uzavrie možnosť pripomienkovať  eurofondy v nedeľu 13. decembra. Zostáva už iba posledné online kolo určené pre širokú laickú verejnosť, v rámci ktorého budeme prezentovať spolu všetky národné ciele Partnerskej dohody. Uskutoční sa 10. decembra 2020.

Relevantné návrhy z verejných konzultácií k eurofondom budú zapracované do textu Partnerskej dohody, ktorú na budúci rok Slovensko predloží na schválenie Európskej komisii.

Celkové zhodnotenie Národnej konzultácie predstaví verejnosti v najbližších týždňoch. Všetky potrebné informácie vrátane prezentácií, prihlášky a pripomienkovacieho formulára sú dostupné TU 

Možnosť ovplyvniť nastavenie eurofondov má vo verejnosti veľký ohlas. Do Národnej konzultácie k eurofondom 2021 – 2027 sa zapojilo počas piatich kôl vyše 900 občanov a subjektov z celého Slovenska. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI SR) relevantné pripomienky zapracuje do eurofondového plánu pre budúce programové obdobie.

Národná konzultácia k eurofondom 2021 – 2027 má za sebou päť online kôl k jednotlivým cieľom Partnerskej dohody, podľa ktorej bude Slovensko v nasledujúcom desaťročí čerpať približne 13 miliárd € z európskych zdrojov. Ministerstvo investícií zverejnilo pred mesiacom návrh priorít Partnerskej dohody a v rámci Národnej konzultácie ho mohli pripomienkovať subjekty samosprávy, verejnej správy, profesijné a záujmové združenia, zástupcovia podnikateľského sektora, mimovládne organizácie i jednotlivci.

Národná konzultácia k eurofondom 2021 – 2027

Ukončené online kolá:

Ekologické Slovensko pre budúce generácie

Mobilita, doprava a prepojenosť

Kvalitný život  v regiónoch

Inovatívne Slovensko

Sociálne, spravodlivé a vzdelané Slovensko

Zostáva:

10. decembra 2020 konzultácia pre širokú laickú verejnosť - Prihláška do online kola pre širokú verejnosť

Zdroj: mirri.gov.sk

 

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuality

Musí zamestnávateľ vystavovať potvrdenia zamestnancom, ktorí poruši...

doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzi

Stanovisko M. Hliváka k novele vicepremiéra Štefana Holého

Úrad pre verejné obstarávanie

Výzva z programu LIFE pre MVO na podporu Európskej zelenej dohody

Združenie miest a obcí Slovenska