Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Predseda úradu zmenil rozhodnutie k podmienkam účasti, ktoré vyžadujú skúsenosť s FIDIC

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Predseda úradu zmenil rozhodnutie úradu č. 13883-3000/2022.

Ide o zmenu rozhodovacej praxe úradu. Skúsenosť hlavného stavbyvedúceho alebo stavebného dozoru na účely posúdenia technickej/odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO by mala reflektovať primárne kvantitatívny rozsah a technickú zložitosť projektov, na ktorých v minulosti títo kľúčoví odborníci participovali. Kvantitatívny rozsah a technická zložitosť projektu však nikdy nebude determinovaná typom zmluvných podmienok implementovaných v zmluve o dielo, ale primárne a výlučne špecifickosťou predmetu zmluvy o dielo. Samotné selektovanie skúsenosti kľúčového experta v rámci výkonu činnosti stavebného dozoru prostredníctvom zmluvných podmienok projektu, na ktorom v minulosti stavebný dozor participoval, podľa druhostupňového správneho orgánu nereflektuje proporcionalitu a primeranosť, keďže tieto princípy sú kľúčové pri stanovovaní podmienok účasti. Predseda úradu dospel k záveru, že účastník konania vôbec nemal pri stanovení podmienky účasti týkajúcej sa kľúčového odborníka vyžadovať účasť na realizácii projektu, kde zmluvné podmienky vychádzali zo zmluvných podmienok FIDIC. Takto stanovená podmienka účasti je neprimeraná a diskriminačná. Prax vyžadujúca v podmienkach účasti skúsenosť s konkrétnymi zmluvnými podmienkami aj za pripustenia ekvivalentu nie je správna.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.