Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Pripomienka k povinnosti zo zákona o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie si dovoľuje pripomenúť verejným obstarávateľom/obstarávateľom  ako aj ďalším dotknutým subjektom povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 214/2021 Z. z. o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide o povinnosť viažucu sa k podielu ekologických vozidiel za referenčné obdobie, ktorá bola do zákona (predovšetkým ustanovenie § 4 ods. 1) transponovaná zo smernice EÚ.

Povinnosti vyplývajúce z predmetného zákona nie je možné stotožňovať s povinnosťou uplatňovať environmentálne hľadisko vo verejnom obstarávaní v zmysle v § 10 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z., inými slovami, povinnosť uvedenú v § 10 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. v súvislosti s uplatnením environmentálneho hľadiska si môže verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ splniť prostredníctvom plnenia povinnosti § 4 ods. 1 zákona č. 214/2021 Z. z., ale povinnosť podľa § 4 ods. 1 zákona č. 214/2021 Z. z. nie je možné splniť plnením povinnosti uplatňovať environmentálne hľadisko podľa § 10 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z.

Dovoľujeme si Vám priložiť linky, na ktorých nájdete užitočné príručky, ktoré boli doposiaľ vydané, ako aj metodické usmernenia k danému zákonu.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.