Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Príručka k MEAT kritériám

Kategória: Aktuality

Úrad pre verejné obstarávanie v rámci projektu Zodpovedné verejné obstarávanie financovaného z grantov EHP a Nórska a spolufinancovaného zo štátneho rozpočtu pripravil pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov príručku s názvom „Príručka k MEAT kritériám“ s príkladmi verejných obstarávaní, v ktorých boli pri hodnotení ponúk uplatnené aj iné kritériá, ako len najnižšia cena (tzv. „MEAT kritériá“ – most economically advantageous tender). Pri jej príprave úrad oslovil najmä ústredné orgány štátnej správy (spravidla ministerstvá) a tiež samosprávu (krajské mestá a vyššie územné celky). V závere príručky je uvedený aj inovatívny príklad uplatnenia MEAT kritérií z Českej republiky.

Cieľom tejto praktickej príručky je poskytnúť verejným obstarávateľom a obstarávateľom inšpiráciu v prípade použitia MEAT kritérií pri vyhlasovaní nových súťaží.

Príručku nájdete zverejnenú na webovom sídle projektu.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.