Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Prvé dve výzvy pre majiteľov starších rodinných domov

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 11. septembra  2022  Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) a Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP)  vyhlásili prvé dve výzvy z Plánu obnovy a odolnosti SR pre majiteľov starších rodinných domov.

Všetky potrebné informácie si záujemcovia môžu pozrieť na webe www.obnovdom.sk.  Podpora štátu vo výške 14 000, resp. 16 000 alebo až 19 000 eur prispeje k zníženiu spotreby energie do roku 2050 (v budovách o 40 % v porovnaní s úrovňou roku 2020) a k zníženiu emisií z budov (o 79 % v porovnaní s rokom 2020).

Prvé pilotné výzvy sú určené pre 2 skupiny žiadateľov: pre štandardnú skupinu a pre zvýhodnenú socio-ekonomickú skupinu žiadateľov. Hodnota oboch výziev je 30 miliónov eur. Po vyčerpaní prostriedkov sa ihneď spúšťajú ďalšie kolá, takže obyvatelia sa nemusia obávať o dostatok finančných prostriedkov.

O príspevok na obnovu rodinného domu z plánu obnovy môžu požiadať vlastníci alebo spoluvlastníci rodinných domov postavených pred rokom 2013, ktorí spĺňajú podmienky špecifikované na stránke www.obnovdom.sk.

Výsledkom obnovy má byť zlepšenie tepelno-technických vlastností domu, výmena neefektívneho zdroja tepla a teplej vody, a tiež realizácia adaptačných opatrení zmierňujúcich klimatickú krízu. Záujemcovia môžu podporu využiť na variácie opatrení (pri zachovaní realizácie povinných opatrení uvedených vo výzvach), podľa ich finančných možností. 

Táto podpora sa viaže na cieľ energetickej úspory, najmenej 30 %. Toto potvrdí energetický certifikát, vyhotovený pred a po rekonštrukcii. Žiadatelia zo zvýhodnenej socio-ekonomickej skupiny môžu požiadať o príspevok až do výšky 95 % vynaložených nákladov, čo môže byť maximálne 18 tisíc eur. Vyžaduje sa preukázať 30 % úsporu energií.

Štandardná skupina žiadateľov môže získať príspevok do výšky 60 % z vynaložených nákladov, ktoré sú maximálne 14 tisíc eur. Ale ak žiadateľ dosiahne úsporu energií nad 60 %, môže byť výška príspevku z Plánu obnovy a odolnosti až 19 tisíc eur.

Podmienky výziev, formulár žiadosti, príručka pre žiadateľa, návrh zmluvy a ďalšie informácie môžu záujemcovia o príspevok nájsť na www.obnovdom.sk.

Odo dňa podávania žiadostí, tzn. od 15. 10. 2022 budú žiadateľom k dispozícii aj pracovníci 10-tich regionálnych kancelárií SAŽP. Tieto sú záujemcom o informácie dostupné už teraz rovnako aj bezplatná Zelená linka MŽP SR: 0800 144 440

Brožúra Obnov dom s podrobnými informáciami je k dispozícii TU.

Zdroj: Enviroportal

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuality

25 rokov činnosti OLAF proti podvodom

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 22. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie

Zmena lehoty plnenia v rozhodnutí Súdneho dvora EÚ

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 21. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie