Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Prvé vyšetrovanie narušenia trhu zahraničnými subvenciami prináša výsledky

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Európska komisia začala 16.2.2024 svoje prvé vyšetrovanie potenciálneho narušenia trhu zahraničnými subvenciami. Zámerom je, aby príjemcovia zahraničných dotácií nevyužívali nespravodlivú výhodu pri získavaní verejných zákaziek v EÚ na úkor spravodlivej hospodárskej súťaže.

Vyšetrovanie sa začalo na základe oznámenia, ktoré Európskej komisii predložila spoločnosť CRRC Qingdao Sifang Locomotive Co, Ltd., dcérska spoločnosť čínskeho štátneho výrobcu vlakov CRRC Corporation. Týka sa verejného obstarávania, ktoré vyhlásilo bulharské ministerstvo dopravy a komunikácií v súvislosti s dodávkou niekoľkých elektrických vlakov typu "push-pull", ako aj súvisiacich služieb údržby a odbornej prípravy personálu. Verejné obstarávanie bulharského ministerstva dopravy a komunikácií sa týkalo 20 elektrických "push-pull" vlakov, ako aj ich údržby počas 15 rokov. Odhadovaná hodnota zákazky bola približne 1,2 miliardy leva (610 miliónov EUR).

Podľa nariadenia o zahraničných dotáciách sú spoločnosti zúčastňujúce sa na verejnom obstarávaní, ako aj verejní obstarávatelia / obstarávatelia povinní oznámiť svoje verejné obstarávania v EÚ, ak predpokladaná hodnota zákazky presahuje 250 miliónov EUR a ak spoločnosti boli v priebehu troch rokov pred oznámením poskytnuté zahraničné finančné príspevky vo výške najmenej 4 miliónov EUR z najmenej jednej tretej krajiny.

Po predbežnom preskúmaní oznámenia, Európska komisia usúdila, že je opodstatnené začať hĺbkové vyšetrovanie, keďže existuje dostatok indícií, že tejto spoločnosti bola poskytnutá zahraničná dotácia, ktorá narúša vnútorný trh. Počas hĺbkového prešetrovania Európska komisia posúdi údajné zahraničné dotácie a získa všetky informácie potrebné na zistenie, či mohli umožniť spoločnosti CRRC Qingdao Sifang Locomotive predložiť neprimerane výhodnú ponuku v rámci verejnej súťaže. Takáto ponuka by mohla spôsobiť, že ostatné spoločnosti, ktoré sa zúčastňujú na verejnom obstarávaní, by potenciálne prišli o možnosti predaja. Spoločnosť CRRC Qingdao Sifang Locomotive predložila úplné oznámenie 22.1.2024. Od tohto dátumu má Európska komisia na prijatie konečného rozhodnutia 110 pracovných dní, teda do 2.7.2024.

V súlade s ustanoveniami nariadenia o zahraničných subvenciách môže Európska komisia na konci hĺbkového prešetrovania i) prijať záväzky navrhnuté spoločnosťou, ak úplne a účinne napravujú narušenie, ii) zakázať zadanie zákazky alebo iii) vydať rozhodnutie o nevznesení námietky.

Po uvedených krokoch Európskej komisie spoločnosť CRRC Qingdao Sifang Locomotive Co. odstúpila z verejného obstarávania organizovaného bulharským ministerstvom dopravy a komunikácií. V dôsledku odstúpenia Európska komisia ukončí svoje hĺbkové vyšetrovanie.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.