Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Rokovania na pôde českého Úradu pre hospodársku súťaž

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Počas prvej zahraničnej cesty dňa 25. januára 2023 sa Peter Kubovič, predseda Úradu pre verejné obstarávanie, stretol na pôde českého Úradu pre hospodársku súťaž s jeho predsedom Petrom Mlsnom. V rámci spoločného rokovania sa venovali mnohým témam a otázkam verejného obstarávania.

Zhodnotili problematiku rozdielnosti právnych úprav pre oblasť verejného obstarávania v spoločnom európskom priestore s poukazom na menej formálny dohľad v krajinách západnej Európy. Inšpiráciou pre český a slovenský model môže byť právna úprava frankofónnych krajín, ktorá zrušenie zadávania zákazky vníma ako krajný prostriedok a nedostatky postihuje primárne inými trestami vo vzťahu k miere previnenia. V rámci spoločnej diskusie taktiež ocenili výhody dvojstupňového správneho konania, poukázali však aj na jeho limity v kontexte s časovou náročnosťou.

Petr Mlsna ocenil vyššiu efektívnosť riadenia a rozhodovania v rámci slovenskej monokratickej štruktúry Úradu pre verejné obstarávanie. K slovenskému povinnému modelu profesionalizácie verejného obstarávania založenom na sankčnom princípe vyjadril obavy. V podmienkach Českej republiky by preferoval dobrovoľný model profesionalizácie.

Peter Kubovič v rámci výmeny poznatkov ocenil český model kontroly zákaziek financovaných z eurofondov prostredníctvom Ministerstva financií a jeho centrálnej auditnej jednotky. Za správnu považuje aj judikatúru českého súdnictva, ktorá podporuje odklon od prísnej formálnosti správneho konania a chyby v zadávacích podmienkach prikazuje skúmať a vykladať per partes.

Predsedovia sa ďalej v rámci odbornej diskusie dohodli na potrebe koordinácie spoločného postupu pri budúcich zmenách v európskej legislatíve. Výsledkom stretnutia je taktiež vytvorenie spoločných kontaktných bodov pre výmenu informácií a poznatkov predovšetkým z oblasti dohľadovej činnosti úradov a súdnej praxe. 

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.