Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Termín výzvy na sprístupňovanie poskytovaných dát sa blíži

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 5. novembra 2021 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo dopytovo-orientovanú výzvu „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Jej cieľom je pomôcť zvýšiť množstvo dostupných údajov, ktoré sprístupňujú inštitúcie štátnej a verejnej správy. Aktuálne je spustené druhé hodnotiace kolo výzvy so zostatkovou alokáciou 9 miliónov eur. Žiadosť je možné zaslať do 29. novembra 2021.

Kvalitné a dostupné dáta zdieľané medzi inštitúciami štátnej a verejnej správy sú dôležitým základným prvkom pre moderné služby štátu smerom k občanom. Dopytová výzva podporí práve projekty zamerané na dátovú integráciu na centrálnu platformu, zavedenie manažmentu osobných údajov, sprístupnenie údajov na analytické účely, ale aj na automatizovanú tvorbu a sprístupňovanie otvorených údajov (na portál otvorených údajov).

Oprávnenými žiadateľmi sú organizácie štátnej správy, obce a vyššie územné celky s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja, ale aj inštitúcie, ktoré prevádzkujú informačné systémy verejnej správy, komory a akademická obec.

V rámci 2. hodnotiaceho kola výzvy je dostupná zostatková alokácia 9 347 822,27 eur. Žiadosť je možné zaslať do 29. novembra 2021.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku spolu s jej prílohami a s prezentáciou zo školenia je zverejnená na webovej stránke ministerstva TU.

Zdroj: mirri.gov.sk

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuality

25 rokov činnosti OLAF proti podvodom

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 22. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie

Zmena lehoty plnenia v rozhodnutí Súdneho dvora EÚ

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 21. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie