Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 12. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Prehľad rozhodovacej a metodickej činnosti úradu v predchádzajúcom týždni je zverejnené v sumárnom týždennom reporte.

Za naplnenie skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 182 zákona o verejnom obstarávaní boli udelené pokuty účastníkom konania, predseda úradu ako druhostupňový správny orgán na základe podaného rozkladu zmenil rozhodnutie úradu. Rozhodnutia úradu potvrdili porušenia zákona o verejnom obstarávaní alebo námietky navrhovateľov zamietli.

Metodické usmernenia sa zaoberali problematikou úpravy pôvodnej zmluvy dodatkom v prípade znižovania rozsahu stavebných prác, navýšením hodnoty plnenia koncesnej zmluvy či posúdením vyhlásenia samostatnej zákazky.

Pravidelné prehľady nájdete na webovej stránke úradu: https://www.uvo.gov.sk/otvorena-komunikacia/tyzdenne-aktuality

Za naplnenie skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 182 zákona o verejnom obstarávaní boli udelené pokuty účastníkom konania, predseda úradu ako druhostupňový správny orgán na základe podaného rozkladu zmenil rozhodnutie úradu. Rozhodnutia úradu potvrdili porušenia zákona o verejnom obstarávaní alebo námietky navrhovateľov zamietli.

Metodické usmernenia sa zaoberali problematikou úpravy pôvodnej zmluvy dodatkom v prípade znižovania rozsahu stavebných prác, navýšením hodnoty plnenia koncesnej zmluvy či posúdením vyhlásenia samostatnej zákazky.

Pravidelné prehľady nájdete na webovej stránke úradu: https://www.uvo.gov.sk/otvorena-komunikacia/tyzdenne-aktuality

Za naplnenie skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 182 zákona o verejnom obstarávaní boli udelené pokuty účastníkom konania, predseda úradu ako druhostupňový správny orgán na základe podaného rozkladu zmenil rozhodnutie úradu. Rozhodnutia úradu potvrdili porušenia zákona o verejnom obstarávaní alebo námietky navrhovateľov zamietli.

Metodické usmernenia sa zaoberali problematikou úpravy pôvodnej zmluvy dodatkom v prípade znižovania rozsahu stavebných prác, navýšením hodnoty plnenia koncesnej zmluvy či posúdením vyhlásenia samostatnej zákazky.

Pravidelné prehľady nájdete na webovej stránke úradu: https://www.uvo.gov.sk/otvorena-komunikacia/tyzdenne-aktuality

Za naplnenie skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 182 zákona o verejnom obstarávaní boli udelené pokuty účastníkom konania, predseda úradu ako druhostupňový správny orgán na základe podaného rozkladu zmenil rozhodnutie úradu. Rozhodnutia úradu potvrdili porušenia zákona o verejnom obstarávaní alebo námietky navrhovateľov zamietli.

Metodické usmernenia sa zaoberali problematikou úpravy pôvodnej zmluvy dodatkom v prípade znižovania rozsahu stavebných prác, navýšením hodnoty plnenia koncesnej zmluvy či posúdením vyhlásenia samostatnej zákazky.

Pravidelné prehľady nájdete na webovej stránke úradu: https://www.uvo.gov.sk/otvorena-komunikacia/tyzdenne-aktuality

Za naplnenie skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 182 zákona o verejnom obstarávaní boli udelené pokuty účastníkom konania, predseda úradu ako druhostupňový správny orgán na základe podaného rozkladu zmenil rozhodnutie úradu. Rozhodnutia úradu potvrdili porušenia zákona o verejnom obstarávaní alebo námietky navrhovateľov zamietli.

Metodické usmernenia sa zaoberali problematikou úpravy pôvodnej zmluvy dodatkom v prípade znižovania rozsahu stavebných prác, navýšením hodnoty plnenia koncesnej zmluvy či posúdením vyhlásenia samostatnej zákazky.

Pravidelné prehľady nájdete na webovej stránke úradu: https://www.uvo.gov.sk/otvorena-komunikacia/tyzdenne-aktuality


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.