Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 22. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

O rozhodnutiach, ktorými úrad zamietol námietky žiadateľov, nariadenia na odstránenie protiprávneho stavu a ďalšie rozhodnutia úradu si pozrite v prehľadnom reporte výstupov úradu. Dozviete sa aj informácie, aké pokuty úrad uložil v priebehu 22. týždňa a ktorým subjektom. Predseda úradu vydal rozhodnutie, ktorým zastavil konanie o preskúmaní právoplatného rozhodnutia úradu a Inštitút verejného obstarávania sa zaoberal mnohými metodickými usmerneniami, napr. možnosťou zadávania zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác alebo obstarávaním tovaru za účelom ďalšieho predaja.

Na 26 stranách sa dozviete informácie o činnosti jednotlivých odborov úradu, ktoré prinášame v zjednodušenej sumárnej podobe pravidelne v týždňových intervaloch na webovej stránke úradu: https://www.uvo.gov.sk/otvorena-komunikacia/tyzdenne-aktuality

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.