Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 24. týždeň

Kategória: Aktuality

Aj tento týždeň Vám prinášame všetky výstupy úradu z predchádzajúceho týždňa v jednom prehľadnom dokumente. Mnohé z rozhodnutí úradu môžu napomôcť verejným obstarávateľom pri vyvarovaní sa chýb vo verejnom obstarávaní. Jedno rozhodnutie o uložení pokuty vydal aj legislatívno-právny odbor. Metodické usmernenia priblížili napr. problematiku lehôt na predkladanie ponúk, uplatňovanie pravidiel verejného obstarávania dotovanou osobou alebo tiež možnosť zmeny zmluvy v prípade doplňujúcich tovarov, služieb a stavebných prác, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnej zmluve.

Zaujímavé zhrnutie výstupov v prehľadnej forme nájdete pravidelne na webovej stránke úradu: https://www.uvo.gov.sk/otvorena-komunikacia/tyzdenne-aktuality

 

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.