Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 25. týždeň

Kategória: Aktuality

V aktuálnom týždenníku výstupov úradu sa v rozhodnutiach úradu dozviete, čo s uchádzačom, ak má v momente predloženia ponuky evidované nedoplatky a aj napr. kedy nemožno podať námietky. V metodických usmerneniach, ktoré vydal Inštitút verejného obstarávania, nájdete zhrnuté informácie o počítaní lehôt, informačných povinnostiach pri zákazkách s nízkou hodnotou a o konflikte záujmov. Legislatívno-právny odbor vydal jedno rozhodnutie o uložení pokuty v celkovej výške 100,- eur účastníkovi konania, dôvod pokuty si prečítate v týždennom prehľade.

Pravidelné prehľady nájdete na webovej stránke úradu: https://www.uvo.gov.sk/otvorena-komunikacia/tyzdenne-aktuality

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.