Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 26. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Prvostupňové rozhodnutia, rozhodnutia predsedu úradu a odboru opravných prostriedkov nájdete v zjednodušenej forme v týždňovom prehľade výstupov úradu za predchádzajúci týždeň. Metodické usmernenia s témou možnosti zmeny zmluvy o doplnenie indexačnej položky počas jej trvania, požiadavkami na certifikovaný aukčný systém a napr. aj téma s vysvetlením rozdielov medzi DNS a kvalifikačným systémom môžu byť zaujímavé nielen pre verejných obstarávateľov/obstarávateľov, ale aj pre hospodárske subjekty, ktoré sa chcú zúčastňovať na verejných obstarávaniach.

Zhrnutie výstupov v prehľadnej forme nájdete pravidelne na webovej stránke úradu: https://www.uvo.gov.sk/otvorena-komunikacia/tyzdenne-aktuality

 

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.