Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 33. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Aké rozhodnutia vydal v predchádzajúcom týždni odbor dohľadu a aké predseda úradu sa dozviete v prehľadnom týždenníku výstupov úradu. Legislatívno-právny odbor rozhodoval o uložení pokuty pre účastníkov konania z dôvodu porušenia zákona o verejnom obstarávaní, v jednom prípade verejnému obstarávateľovi, ktorý uzatvoril predmetnú zmluvu bez postupov ustanovených zákonom o verejnom obstarávaní, v druhom hospodárskemu subjektu, ktorý nedodal verejnému obstarávateľovi plnenie v súlade so zmluvou.

Metodické usmernenia môžu priniesť pre verejných obstarávateľov praktické informácie, ktoré následne napomáhajú pri problematike zadávania zákaziek a vyvarovaniu sa zbytočných nedostatkov a chýb v ďalších konaniach.

Pravidelné prehľady nájdete na webovej stránke úradu: https://www.uvo.gov.sk/otvorena-komunikacia/tyzdenne-aktuality

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.