Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 42. týždeň

Kategória: Aktuality

Prehľady rozhodnutí úradu a dve rozhodnutia predsedu úradu sme pripravili v skrátenej forme do jednoduchého týždenného prehľadu výstupov úradu za predchádzajúci týždeň.

Metodické usmernenia sa upriamili na postup v prípade, ak uchádzač nepredložil ponuku v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa alebo čo má verejný obstarávateľ robiť v prípade, ak posledný deň lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo štátny sviatok v prípade použitia elektronického prostriedku. Dočítate sa aj informácie o následkoch neaktuálnosti údajov uvedených v zozname hospodárskych subjektov a podmienky použitia priameho rokovacieho konania v prípade mimoriadnej udalosti.

Týždenný prehľad výstupov nájdete pravidelne na adrese: https://www.uvo.gov.sk/otvorena-komunikacia/tyzdenne-aktuality

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.